Přípravné kurzy

Kurzy k talentovým zkouškám
90 minut za lekci
18 lekcí za kurz
3.600 Kč za kurz

Připravte se na talentové zkoušky u nás v ateliéru NR

Chtěli byste zkusit přijímací talentové zkoušky na střední nebo vysoké školy s uměleckým zaměřením? Přijďte se připravit k nám. Kromě výtvarné potřebné výtvarné průpravy s Vámi vytvoříme i portfolio domácích prací a poskytneme Vám informace potřebné k výběru vhodného uměleckého zaměření.

Příprava na praktické i teoretické talentové zkoušky
Naučíme Vás práci s formátem, kompozicí i perspektivou. Naučíte se správně řešit barevnou i světelnou skladbu obrazu. Osvojíte si základní výtvarné techniky. A získáte všeobecný přehled týkající se dějin výtvarného umění.
Tvorba portfolia domácích prací
Společně vytvoříme portfolio požadovaných domácích prací k talentovým zkouškám.
Konzultace domácích prací vzniklých mimo ateliér
V rámci kurz můžete konzultovat své domácí práce, které vznikly mimo ateliér. Řekneme si, co je na nich dobře, co by bylo dobré zlepšit a na co se příště více zaměřit.
Informace týkající se uměleckých škol pro výběr vhodného uměleckého oboru
Společně můžeme probrat možnosti výtvarných škol a uměleckého zaměření. Poskytneme Vám také podrobnější informace týkající se daných škol.

Kurz pro školní rok 2020/2021

PÁ 16.00 - 17.30 hod.

Přihláška do kurzu