Zpět

Přihláška na výtvarný kroužek

Nabízíme následující kurzy:

Pro školní rok 2018/2019

KURZ 1 (ČT. 15:30 – 17:00 hod.)

KURZ 2 (PÁ 14:00 – 15:30 hod.)




Souhlasím s podmínkami účasti na akci, konečnou cenou a potvrzením správnosti vyplněných údajů.
Dávám výslovně souhlas s tím, aby Ateliér Nikol Rýdlové jako provozovatel akcí pro děti zpracovával v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. osobní údaje uvedené v této přihlášce. Provozovatel může používat tyto údaje pouze v rozsahu nutném pro svoji činnost. Souhlas uděluji na dobu neurčitou, přičemž odvolání tohoto souhlasu mohu učinit kdykoli písemnou formou, kdy provozovatel je povinen údaje do jednoho roku vyřadit z evidence a zlikvidovat. Zároveň souhlasím s podmínkami účasti na akci, pořizováním fotografií z akce a jejich použitím na propagaci dalších akcí, programem akce a storno poplatky akcí, jejichž plné znění je na www.ateliernr.cz. Svým podpisem potvrzuji platnost údajů uvedených na závazné přihlášce, která je brána jako smlouva mezi Ateliér Nikol Rýdlové a zákonnými zástupci dítěte a akceptuji konečnou cenu za tábor dle ceníku na www.ateliernr.cz.