Zpět

Výtvarné kurzy pro děti

Děti si pod odborným vedením osvojí základy různých výtvarných technik a získají podstatné informace o výtvarném umění. Součástí výuky je také seznámení s dějinami umění a to přímo prostřednictvím výtvarné činnosti. U dětí podporujeme kreativní myšlení, výtvarné cítění a vedeme je k samostatnému výtvarnému projevu a uvažování. Rozvíjíme jejich manuální zručnost a fantazii.

V kurzech si děti osvojí zásady perspektivy, kompozice, anatomii lidské postavy, teorii barev, fungování světla a stínů a posílí svou schopnost správně vystihnout proporce kresleného předmětu či námětu pojatého malbou.

Mezi hlavní výtvarné techniky, kterým se děti v kurzu budou věnovat, patří malba akvarelem, akrylem, malba a kresba suchým pastelem, kresba přírodním uhlem, tužkou, rudkou a tuší. Do výuky je zařazena i prostorová tvorba, ke které využíváme nejrůznější materiály. Děti budou tvořit podle skutečnosti, podle předlohy i podle fantazie. Náplň kurzu lze individuálně upravovat.

 

Rozvhrh kurzů

Pro školní rok 2018/19

ČT 15:30 – 17:00 hod.

PÁ 14:00 – 15:30 hod.

 

Kurz probíhá jednou týdně. Lekce je dlouhá 90 minut.

Zimní semestr má trvání od října do ledna a letní semestr od února do půlky června.

 

Začínáme ve čtvrtek 4. října 2018. 🙂

 

Pomůcky

Veškeré základní pomůcky včetně papírů a potřebných výtvarných materiálů jsou k dispozici v ateliéru v ceně kurzu. K zapůjčení máme i trička a zástěrky vhodné k zašpinění při práci.

Pomůcky, které si účastníci kurzu musejí obstarat sami, jsou:

Jestliže si s výběrem výtvarných pomůcek nebudete vědět rady, rádi Vám poradíme.

Pokud budete chtít výtvarné pomůcky nechávat v ateliéru, bude třeba si pořídit kufřík či krabici, do které si je vložíte.

 

Zkušební lekce zdarma

Pro nově příchozí, kteří u nás ještě žádný z kurzů neabsolvovali, nabízíme lekci zdarma. Přijďte se podívat k nám do ateliéru, který Vám poskytne tvůrčí atmosféru a odborné vedení při výtvarné tvorbě. V rámci zkušební lekce se děti zdarma zapojí do průběhu hodiny a vyzkouší si některou z výtvarných činností. Poté bude jen na Vás, zda se rozhodnete pokračovat v semestrálních kurzech. Zkušební lekce probíhají v rámci kurzů. Viz. rozvrh lekcí. Možné je přijít po telefonické domluvě či po domluvě prostřednictvím e-mailu. Do ateliéru se můžete přihlásit kdykoliv během roku. Cena Vám bude počítána od zahájení docházky.

 

Cena kurzu

V rámci trvání svého kurzu máte možnost si lekce, na které se nebudete moci dostavit, nahradit v jiném termínu dle rozvrhu kurzů.

Cena za pololetí se odvíjí podle počtu lekcí, které jsou v semestru po odečtení svátků a prázdnin.

 

Cena za první pololetí je 3400,- Kč.

5% SLEVA – CENA 3230,- Kč

SLEVA PLATÍ PRO STÁLÉ ÚČASTNÍKY KURZU, PRO DĚTI Z PŘÍMĚSTSKÉHO TÁBORA A PRO NOVĚ PŘÍCHOZÍ PŘI ZAPSÁNÍ DO KONCE ZÁŘÍ.

 

ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA