Zpět

Přihláška na výtvarný příměstský tábor

TURNUSY PRO ROK 2019 NEJSOU ZATÍM VYPSÁNY
Souhlasím s podmínkami účasti na akci, konečnou cenou a potvrzením správnosti vyplněných údajů.
Dávám výslovně souhlas s tím, aby Ateliér Nikol Rýdlové jako provozovatel akcí pro děti zpracovával v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. osobní údaje uvedené v této přihlášce. Provozovatel může používat tyto údaje pouze v rozsahu nutném pro svoji činnost. Souhlas uděluji na dobu neurčitou, přičemž odvolání tohoto souhlasu mohu učinit kdykoli písemnou formou, kdy provozovatel je povinen údaje do jednoho roku vyřadit z evidence a zlikvidovat. Zároveň souhlasím s podmínkami účasti na akci, pořizováním fotografií z akce a jejich použitím na propagaci dalších akcí, programem akce a storno poplatky akcí, jejichž plné znění je na www.ateliernr.cz. Svým podpisem potvrzuji platnost údajů uvedených na závazné přihlášce, která je brána jako smlouva mezi Ateliér Nikol Rýdlové a zákonnými zástupci dítěte a akceptuji konečnou cenu za tábor dle ceníku na www.ateliernr.cz.